Sostenibilitat

Des de Globus Magicus actuem amb criteris de solidaritat ambiental i social, per això ens identifiquem amb l’economia social i solidària i amb aquesta definició:

“L’Economia Solidària és un enfoc de l’activitat econòmica que té en compte les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible i sustentable, com a referència prioritària per sobre d’altres interessos.”

Per això des de Globus Magicus ens preocupem per les persones: treballem en la mesura del possible amb empreses locals; amb professionals independents i/o amb petites empreses; amb proveïdors que treballen respectant les persones i el medi ambient, que ofereixen producte de proximitat i de comerç just; sempre afavorint la cooperació en lloc de la competència.

Des de Globus Magicus creem, integrant la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions, avaluant el nostre impacte ambiental (petjada ecològica) de manera permanent. El nostre objectiu final és anar reduint la petjada ecològica al nostre planeta.

Formem part de: