Avís legal

Informació de la companyia

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’exposen les següents dades identificatives de la titular d’aquest lloc web:

Elisenda Belda Aparicio
BCP Racó des Còdols 1
07818 Sant Francesc (Illes Balears)
NIF: 46570337Y

Objecte

Les presents condicions generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús per part de qualsevol persona (“Usuari”) de les pàgines que integren el domini web www.globusmagicus.com i globusmagicus.com (“Lloc Web”), titularitat d’Elisenda Belda Aparicio, així com els continguts i serveis que s’hi inclouen.
L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització per l’Usuari, implica necessàriament i sense reserves, el sotmetiment i acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l’Usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar al Lloc Web d’ Elisenda Belda Aparicio.
Elisenda Belda Aparicio es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del seu Lloc Web.

Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a Elisenda Belda Aparicio l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Elisenda Belda Aparicio no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web o la navegació per aquesta. Elisenda Belda Aparicio no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus, produïts en l’Usuari que duguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la seva prestació o amb caràcter previ.

Accés i ús del Lloc Web

L’Usuari accedeix al Lloc Web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats en el Lloc Web tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre de les activitats desenvolupades per Elisenda Belda Aparicio. Els continguts del Lloc Web no podran considerar-se en cap cas assessorament sobre cap qüestió.
L’Usuari és completament responsable de l’accés i correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents condicions generals.
L’Usuari s’abstindrà d’usar els serveis i continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el Lloc Web, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi del Lloc Web a altres Usuaris.
Els qui incompleixin tals obligacions, respondran de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. Elisenda Belda Aparicio no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dit accés o ús il·lícit per part de tercers.
Elisenda Belda Aparicio posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en el seu Lloc Web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant, Elisenda Belda Aparicio no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.
Donat que l’Usuari pot descarregar determinats continguts del Lloc Web, Elisenda Belda Aparicio disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics. Elisenda Belda Aparicio no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (hardware o software) de l’Usuari quan aquest accedeixi al Lloc Web o l’usi.
Igualment, Elisenda Belda Aparicio informarà a l’Usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per a descarregar informació i continguts del seu Lloc Web. Es prega a l’Usuari que presti atenció a aquests missatges d’avís, ja que Elisenda Belda Aparicio no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’Usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent el Lloc Web.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Tots els continguts sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part del Lloc Web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge del Lloc Web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat d’Elisenda Belda Aparicio o de tercers. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índex, formes, etc.) que integren el Lloc Web, així com de les bases de dades i del software necessari per a la seva visualització o funcionament, que no compti amb l’expressa i prèvia autorització escrita.
L’Usuari podrà crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitaran una autorització prèvia i per escrit. En concret, es prohibeix a l’Usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en el Lloc Web sense l’autorització prèvia i per escrit.
Totes les marques, logotips o signes distintius senyalats en el Lloc Web són marques titularitat d’Elisenda Belda Aparicio o de tercers.

Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL (“Enllaços”) al Lloc Web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit, i s’ha d’establir l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.
Elisenda Belda Aparicio desitja aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que continguin el Lloc Web tenen únicament una finalitat orientativa, sent objecte el posar a disposició de l’Usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.
Si qualsevol Usuari o tercers observa que tals enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem que ho posi sota el nostre coneixement, a través de l’adreça electrònica: info@globusmagicus.com.
Al marge del disposat legalment, Elisenda Belda Aparicio declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus presenti l’accedir a ells o en utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (hardware i software) de l’Usuari.

Política de Cookies

L’ús dels dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades, també coneguts com a galetes o tecnologies similars, a través del Lloc Web es regirà per l’establert en la política de cookies, accessible en tot moment des del Lloc Web, sent part integrant del present Avís Legal.

Prevalença de disposicions

En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquest avís legal en la versió castellana i en altres versions lingüístiques, prevaldrà el disposat en aquestes primeres.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà dita disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís Legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Lloc Web, l’Usuari i Elisenda Belda Aparicio acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat d’Eivissa, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.