Carátula gráfica del podcast creado por Globus Mágicus que se llama Somos Inventores

“Somos inventores” és un podcast que preten estimular la creativitat dels nens i adolescents, mostrant-los que tots tenim capacitats per a crear . Així que partint de la idea original, fem un viatge que reconstrueix tot el procés necessari fins a arribar a un producte final, comunicar-lo i vendre’l. A través dels diferents episodis, explorarem invents de creadors del nostre territori, a la vegada que donarem voeu a dones inventores que han estat força oblidades per la història. (en castellà)

Escolta’l també en altres plataformes:
Compartir:

© 2022 Globus Magicus