Què fem?

Pòdcasts a mida

Acompanyem els nens i joves en el seu procés evolutiu personal, despertant els seus sentits, especialment l’auditiu i potenciant la seva curiositat, imaginació, creativitat i un major coneixement del món que els envolta, a través dels Podcasts, així com d’altres recursos addicionals.

Format

Per què el format Podcast?

Continguts

En l’edició del Podcast tenim una línia editorial pròpia coherent amb els nostres principis i valors, que anem desenvolupant en paral·lel a la segona línia de treball, que és la personalització de projectes per a empreses i organitzacions.

1. Línia editorial pròpia

Creiem fermament en les intel·ligències múltiples de cadascú de nosaltres, molt especialment dels nens i joves. Per això ens interessa promoure la creativitat, les relacions interpersonals, les intrapersonals, la curiositat i l’observació, així com la contrastació i la reflexió, perquè en el futur tinguin esperit crític i puguin fonamentar la percepció del món que els envolta.

2. Personalització de projectes

Ens encanta col·laborar amb professionals d’altres àmbits perquè a través d’una eina com els podcasts puguin transmetre els missatges de la seva entitat, ja sigui empresa, fundació o qualsevol altre tipus d’organització. Per això ens encantarà conèixer què fas i encarregar-nos de fer els teus podcasts a mida de les teves necessitats i reptes.

Metodologia de treball

La metodologia que seguim per a l’elaboració dels nostres podcasts, és fruit del treball dels nostres dos equips: el creatiu i el psicopedagògic.

Des de l’equip creatiu

Des de l’equip psicopedagògic

Taller de podcasting

Fem tallers per a escoles i instituts principalment, però també per a associacions de persones amb alguna malaltia, o familiars d’aquestes. En els nostres tallers, l’alumnat aprèn el procés de creació d’un pòdcast. Fem un treball previ amb el professorat i més tard ens desplacem al centre educatiu amb un equip professional i enregistrem les seves veus amb els guions que ells han preparat a classe.

El procés de construcció del pòdcast, així com el material enregistrat finalment, pot ser usat a classe per a moltes finalitats perquè durant el mateix es treballen vàries competències: foment de la creativitat, expressió oral i escrita, comprensió lectora, ús de les TIC, esperit crític, educació emocional i en valors (a través de l’escolta a l’altre i dels temes escollits), la comunicació audiovisual, la música i les arts plàstiques (creació de la caràtula del pòdcast), així com el treball en equip.